Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Sekretariat:

  • budynek: HB3B4
  • pokój: 237
  • telefon kontaktowy: 12 617 50 83,