prof. dr hab. Piotr Suder

 1. Analiza wpływu typowych zanieczyszczeń z preparatyki na identyfikację białek techniką nanoLC-MS/MS. - zarezerwowany

dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska

 1. Analiza lipidów z hodowli komórkowej techniką MALDI IMS. - zarezerwowany
 2. Analiza neuronów SH-SY5Y z hodowli in vitro techniką MALDI IMS.

dr hab. Marek Smoluch

 1. Technika LC-MS jako narzędzie do badań kryminalistycznych. - zarezerwowany
 2. Analiza wina metodami spektrometrii mas. - zarezerwowany

dr Anna Drabik

 1. Opracowanie metody identyfikacji miokiny (Iriziny) z zastosowaniem przeciwciał. - zarezerwowany
 2. Badanie cytotoksyczności peptydu opioidowego LVV-H7 w hodowlach komórkowych. - zarezerwowany
 3. Opracowanie metody badania poziomu ekspresji receptorów opioidowych w strukturach mózgowych. - zarezerwowany

dr Przemysław Mielczarek

 1. Wpływ blokowania lizyny na identyfikację peptydów po derywatyzacji TMPP.
 2. Identyfikacja peptydów po wprowadzeniu ładunku dodatniego na N- lub C-końcu peptydów. - zarezerwowany

prof. dr hab. Piotr Suder

 • Opracowanie metodyki analizy MS niskocząsteczkowych analogów GTP, przyłączonych do wybranych białek z grupy GTPaz Ras.
 • Analiza limitów detekcji wybranych substancji odurzających techniką nanoLC-MS.

dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska:

 • Analiza glukozy technikami IMS. - zarezerwowany
 • Analiza białek technikami IMS. - zarezerwowany
 • Analiza odcisków palców techniką MSI. - zarezerwowany

dr hab. Marek Smoluch

 • Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w kryminalistycznej analizie substancji o działaniu psychoaktywnym. - zarezerwowany
 • Elektrochemiczna symulacja metabolitów syntetycznego kannabinoidu z grupy MDMB. - zarezerwowany
 • Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w kryminalistycznej analizie
  substancji o działaniu psychoaktywnym. - zarezerwowany

dr Anna Drabik:

 • Opracowanie metody specyficznej izolacji kompleksów białko-aptamer. - zarezerwowany
 • Badanie internalizacji aptamerów oraz zmian na poziomie molekularnym w hodowlach komórkowych.
 • Spektrometria mas jako narzędzie do badania fałszowanych leków w kryminalistyce. - zarezerwowany

dr Przemysław Mielczarek

 • Wpływ modyfikacji peptydów poprzez wprowadzenie ładunku dodatniego na N- i C-końcu na analizę przy pomocy spektrometrii mas.
 • Symulacja metabolizmu związków halucynogennych w badaniach kryminalistycznych na przykładzie 25I-NBOMe. - zarezerwowany

dr Joanna Ner-Kluza

 • Zastosowanie MALDI-TOF/TOF do optymalizacji techniki identyfikacji N-glikanów.