dr hab. Marek Smoluch, prof. AGH

  1. Technika LC-MS jako narzędzie do badań kryminalistycznych.
  2. Analiza wina metodami spektrometrii mas.

dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, prof. AGH

  1. Analiza lipidów z hodowli komórkowej techniką MALDI IMS - zarezerwowany
  2. Analiza metabolitów z hodowli komórkowej techniką MALDI IMS

dr Przemysław Mielczarek

  1. Wpływ blokowania lizyny na identyfikację peptydów po derywatyzacji TMPP.
  2. Identyfikacja peptydów po wprowadzeniu ładunku dodatniego na N- lub C-końcu peptydów.

dr Ania Drabik

  1. Opracowanie metody identyfikacji miokiny (Iriziny) z zastosowaniem przeciwciał.
  2. Badanie cytotoksyczności peptydu opioidowego LVV-H7 w hodowlach komórkowych. - zarezerwowany

prof. dr hab. Piotr Suder

  1. Analiza wpływu typowych zanieczyszczeń z preparatyki na identyfikację białek techniką nanoLC-MS/MS

Informacja wkrótce