Anna Antolak


Zainteresowania:

  • Energetyczne szlaki metaboliczne w uzależnieniu od narkotyków
  • Aktywność enzymatyczna w modelach uzależnień
  • Neurobiologia uzależnienia od opioidów
  • Spektrometria mas w proteomice
  • Obrazowanie za pomocą spektrometrii mas

Prowadzone zajęcia:

Laboratoria:

  • Biologia i genetyka (Inżynieria biomedyczna)
  • Biologia i genetyka (Chemia w kryminalistyce)
  • Biochemia (Fizyka medyczna)
  • Biochemia (Inżynieria biomedyczna)

Kontakt: antolak@agh.edu.pl