Zainteresowania badawcze:

 1. Analityka białek technikami nanoLC-MS/MS
 2. Proteomika tkanek, szczególnie centralnego układu nerwowego
 3. Interakcje: wirusy - komórki eukariotyczne (model flawiwirusów)
 4. Imaging mass spectrometry
 5. Interakcje wybranych narkotyków z systemem przekaźnikowym układu nagrody

Prowadzone zajęcia:

Wykłady:

 1. Biologia i genetyka dla kierunku: Chemia w Kryminalistyce
 2. Podstawy funkcjonowania organizmów żywych dla: Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
 3. Toksykologia dla WIMiC
 4. Toksykologia dla kierunku: Chemia w Kryminalistyce
 5. Biochemia związków toksycznych dla: Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
 6. Neurobiology of Drug Dependence (częściowo) dla WIMiC
 7. inne wykłady w ramach zajęć prowadzonych przez Zespół