Jednostki Naukowe

 • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology - MCB; UJ
 • Heddle Laboratory - MCB; UJ
 • Laboratorium Biologii Rozwoju - MCB; UJ
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Katedra Farmakodynamiki Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, UMK, Toruń
 • Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Collegium Medicum UJ
 • Katedra Biochemii Molekularnej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Zespół Innowacji, Technologii i Analiz Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrz
 • Zakład Biochemii Analitycznej WBBiB UJ
 • Zakład Mikrobiologii WBBiB UJ
 • Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ
 • Laboratorium Spektrometrii Mas Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jednostki Komecyjne

 • Selvita SA
 • SensDX
 • Ryvu Therapeutics SA

Współpraca Międzynarodowa

 • Neurovirology and Neurodegenerative Disorders, University of Nebraska Medical Center
 • Leibniz Institut fur Analytische Wissenschaften - ISAS
 • Chemical Biology & Medical Chemistry Life& Medical Sciences Institute LIMES Bonn, Niemcy
 • CEA MIRCen, Paris
 • National Defense Medical Center,Taipei