Na prośbę Sz. P. Rzecznik Prasowej AGH, dla potrzeb programu UWAGA-Koronawirus, prowadzonego w stacji TVN, komentowaliśmy odkrycie naukowców z zespołu dr Katherine Laird (Infectious Disease Research Group, De Montfort University, Leicester, UK), dotyczące czasu zachowania zdolności infekcyjnych przez koronawirusy pozostające na materiałach tekstylnych (materiał źródłowy tutaj:
https://dora.dmu.ac.uk/handle/2086/20672 ).

Według nieopublikowanych jeszcze badań (tymczasem dostępne streszczenie, artykuł w recenzji) badane koronawirusy: HCoV-OC43 oraz HCoV-229E, zależnie od rodzaju materiału, mogą przez różny czas zachowywać zdolności infekcyjne. W przypadku HCoV-OC43, wirus zachowuje aktywność przez około 24 godziny na włóknach bawełny i aż przez 72 godziny na włóknach poliestru. Co ciekawe, mieszaninia tych dwóch rodzajów włókien w badanych ubraniach skraca czas przetrwania wirusa do około sześciu godzin. W przypadku wirusa HCoV-229E czasy są krótsze: 6 godzin na bawełnie, 24 godziny na poliestrze i około jednej godziny na materiale zawierającym obydwa rodzaje włókien. W warunkach laboratoryjnych wykazano, że możliwe jest przeniesienie aktywnego wirusa z poliestru na inne powierzchnie w czasie do 72 godzin od pierwotnego kontaktu.

Nie jest znany mechanizm (ani tymczasem nawet opinia badaczy) dlaczego wirusy zachowują się w różny sposób na różnych materiałach ani dlaczego materiał mieszany skraca aktywność wirusów w przyjętych modelach. Należy podkreślić, że koronawirusy, na których rozwinięto model eksperymentalny, są bardzo zbliżone ale nie tożsame z SARS-CoV-2. W opinii dr K. Laird, szczególnie model oparty o HcoV-OC43 jest bliski rzeczywistemu zachowaniu SARS-CoV-2.

Wypranie każdego z badanych materiałów, zarówno w pralkach przemysłowych jak i domowych, całkowicie usuwa badane wirusy, nawet jeśli zastosowano jedynie podwyższoną temperaturę, bez detergentu. Zastosowanie detergentu (proszku lub płynu do prania) inaktywuje badane wirusy nawet w temperaturze pokojowej.

Główne konkluzje płynące z badań:

  1. Ubrania ochronne personelu medycznego najlepiej prać na terenie szpitali
  2. Częste pranie odzieży zmniejsza prawdopodobieństwo przeniesienia koronawirusów pomiędzy ludźmi
  3. Nie ma potrzeby stosowania szczególnie restrykcyjnych programów czyszczenia odzieży podczas prania

W załączeniu zdjęcie z planu ;-)