login: Hasło:
logoAGH

Ogłoszenia dla studentów

 

 

 

Kurs: BIOCHEMIA dla Fizyki Medycznej


Uprzejmie informujemy, że ustny egzamin poprawkowy z Biochemii odbędzie się dnia 1 września 2017 o godzinie 9:00 w sali 235, budynek H-B3/B4.

 

 

 

Kurs: BIOCHEMIA dla EAIiIB


Uprzejmie informujemy, że ustny egzamin poprawkowy z Biochemii odbędzie się dnia 4 września 2017 o godzinie 10:00 w sali 131, budynek H-B3/B4.

 

 

 


 

Tematy prac magisterskich i inżynierskich zaproponowane do realizacji w Katedrze Biochemii i Neurobiologii  w roku akademickim 2017/2018


Informujemy, że aktualne tematy prac magisterskich i inżynierskich proponowane do realizacji w raoku akademickim 2017/2018 zostały umieszczone na stronie internetowej Katedry.

 

Tematy prac magisterskich

 

Tematy prac inżynierskich