login: Hasło:
logoAGH

Inne:

System jednowymiarowej elektroforezy żelowej, ogniskowania izoelektrycznego w roztworze oraz blottingu firmy Bio-Rad.

Wertykalny i horyzontalny zestaw umożliwiają rozdział białek i kwasów nukleinowych w żelu poliakrylamidowym i agarozowym. Pracownia wyposażona jest również w układy do transferu na membranę PVDF oraz frakcjonowania makrocząsteczek z gradiencie pH.

 

Hewlett Packard 8452A – spektrofotometr typu Diode Array - zakres analizy 190-520 nm.

 

Advanced ChemTech 90 – syntezator peptydów

 

Kriostat półautomatyczny dwukompresorowy (Cryotome FSE, Theromo Shandon) - Urządzenie do wysokiej jakości krojenia zmrożonych wycinków tkanki, dostosowane do różnorodnych próbek. Zakres regulacji temperatury wynosi od 0 do – 35 ºC. Regulacja grubości cięcia od 1 do 20μm w krokach co 1μm, oraz od 20 do 60μm w krokach co 5μm. Urządzenie pozwala na przygotowywanie preparatów mikroskopowych do badań histologicznych jak i do pomiarów z wykorzystaniem metod obrazowania MS, takich jak SIMS, czy DESI.

 

Katedra posiada również w pełni wyposażone pomieszczenie do prowadzenia hodowli komórkowych (komora laminarna, inkubator CO2 itd.), oraz wypracowaną metodykę syntezy peptydów na podłożu stałym.