login: Hasło:
logoAGH

Tematy prac inżynierskich

 

Proponowane tematy prac inżynierskich do realizacji w roku akademickim 2018/2019:


 1. Optymalizacja modelu hodowli komórek w płytkach typu ELISA do celów analiz toksyczności
  (opiekun: dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska) (temat zajęty).
 2. Fragmentacja syntetycznych kanabinoidów technikami CID i ETD w spektrometrii mas (temat zajęty).
  (opiekun: dr Przemysław Mielczarek)
 3. Metoda spektrometrii mas jako narzędzie do analizy kanabinoidów (temat zajęty).
  (opiekun: dr hab. Marek Smoluch)
 4. Analiza kinetyki redukcji mostków disiarczkowych wybranych białek w funkcji temperatury. (temat zajęty)
  (opiekun: dr hab. Piotr Suder)
 5. Derywatyzacja reszt cysteinowych białek w funkcji ich przydatności dla potrzeb analizy MS. (temat zajęty)
  (opiekun: dr hab. Piotr Suder)
 6. Opracowanie metody izolacji glikoprotein z materiału biologicznego (temat zajęty)
  (opiekun: dr Anna Drabik)
 7. Opracowanie techniki izolacji fosfoprotein z próbek biologicznych
  (opiekun: dr Anna Drabik) (temat zajęty)

 

Istnieje możliwość modyfikacji wybranego tematu lub zaproponowanie własnych zagadnień.

 

NIE WYMAGAMY szczegółowej znajomości zagadnień z zakresu biochemii lub biotechnologii.
O przyjęciu decyduje rozmowa wstępna. Prosimy o bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dany temat pracy inżynierskiej.