login: Hasło:
logoAGH

Tematy prac inżynierskich

 

Proponowane tematy prac inżynierskich do realizacji w roku akademickim 2017/2018:


1. Analiza aktywności enzymów za pomocą technik ELISA. (dr Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat wolny

 

2. Opracowanie metody identyfikacji biomarkerów nowotworowych techniką dwuwymiarowej chromatografii cieczowej w połączeniu z tandemową spektrometrią mas. (dr Anna Drabik) - temat zajęty

 

3. Obrazowanie powierzchni obiektów archeologicznych techniką wielomianowych map tekstury. (dr hab. Tomasz Łojewski) - temat wolny

 

4. Wykorzystanie obrazowania multispektralnego w badaniu unieczytelnionych dokumentów. (dr hab. Tomasz Łojewski) - temat wolny

 

5. Optymalizacja przygotowania materiału do badań metodami spektrometrii mas. (dr inż. Joanna Ner-Kluza) - temat zajęty

 

6. Fragmentacja wspomagana chemicznie w oznaczaniu sekwencji peptydów z zastosowaniem spektrometrii mas. (dr Przemysław Mielczarek) - temat zajęty

 

7. Analiza wina metodami spektrometrii mas. (dr hab. Marek Smoluch) - temat wolny

 

8. Zastosowanie techniki wzmacniania sygnału w metodach obrazowania w spektrometrii mas. (dr hab. Piotr Suder) - temat zajęty

 

9. Oznaczanie mas kompleksów nieorganicznych metodą MALDI-TOF. (dr hab. Piotr Suder) - temat zajęty

 

 

 

Istnieje możliwość modyfikacji wybranego tematu lub zaproponowanie własnych zagadnień.

 

NIE WYMAGAMY szczegółowej znajomości zagadnień z zakresu biochemii lub biotechnologii.
O przyjęciu decyduje rozmowa wstępna. Prosimy o bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dany temat pracy inżynierskiej.