login: Hasło:
logoAGH

Spektrometry Mas:

Bruker Esquire 3000 - spektrometr masowy typu ESI-IT (źródło jonów electrospray połączone z pułapką jonów). Umożliwia analizę wielu typów związków w jonizacji dodatniej oraz ujemnej. Możliwy do zmierzenia zakres m/z wynosi ok. 4000 Th przy średniej rozdzielczości wynoszącej ok. 2000 FWHM. Instrument posiada możliwość wykonania widm fragmentacyjnych (CID) dla badanych próbek.

 

Bruker Amazon ETD – spektrometr masowy typu ESI-IT (źródło jonów electrospray połączone z pułapką jonów). Umożliwia analizę wielu typów związków w jonizacji dodatniej oraz ujemnej. Możliwy do zmierzenia zakres m/z wynosi ok. 6000 Th przy średniej rozdzielczości wynoszącej ok. 8000 FWHM. Instrument posiada możliwość wykonania widm fragmentacyjnych (CID, ETD, PTR) dla badanych próbek.