login: Hasło:
logoAGH

Tematy prac magisterskich

Katedra Biochemii i Neurobiologii

 


Proponowane tematy prac magisterskich do realizacji w roku akademickim 2019/2020:


1. Analiza cholesterolu w skrawkach mózgu szczura techniką IMS (dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat zajęty

 

2. Optymalizacja analizy neurotransmiterów z wykorzystaniem nowych sposobów napylania matrycy w technikach IMS (dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat wolny

 

3. Analiza białek ze skrawków tkanki metodą IMS (dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat wolny

 

4. Opracowanie metody przygotowania kolumn kapilarnych z wypełnieniem typu MudPIT SCX/C18 do badań proteomicznych (dr Anna Drabik) - temat wolny


5. Projektowanie układu dwuwymiarowej kapilarnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem kolumn C18/HILIC (dr Anna Drabik) - temat wolny


6. Zastosowanie MALDI-TOF/TOF do identyfikacji glikopeptydów (dr Przemysław Mielczarek) - temat wolny

 

7. Wpływ kalibracji analizatora czasu przelotu na analizy proteomiczne z zastosowaniem spektrometrii mas (dr Przemysław Mielczarek) - temat wolny

 

8. Optymalizacja metody identyfikacji N-glikanów (dr inż. Joanna Ner-Kluza) - temat wolny

 

9. Analiza ilościowa białek z wykorzystaniem znakowania izobarycznego (dr inż. Joanna Ner-Kluza) - temat zajęty

 

10. Analiza barwników spożywczych metodą FAPA MS (dr hab. Marek Smoluch) - temat wolny

 

11. Spektrometria mas jako narzędzie analityczne w kryminalistyce (dr hab. Marek Smoluch) - temat wolny

 

12. Wykorzystanie metody spektrometrii mas do analizy produktów, zawierających związki aktywne farmakologicznie (dr hab. Marek Smoluch) - temat zajęty


13. Wykorzystanie technik MS i LC-MS do analiz proteomu w układach biologicznych (dr hab. Piotr Suder, Prof. AGH) - temat zajęty

 

14. Porównanie skuteczności analiz nanoLC-MALDI-TOF/TOF oraz nanoLC-ESI-MS/MS w identyfikacji próbek proteomicznych (dr hab. Piotr Suder, Prof. AGH) - temat wolny

 

15. Zastosowanie technik analitycznych w optymalizacji syntezy peptydów zawierających aminokwasy siarkowe (dr hab. Piotr Suder, Prof. AGH) - temat wolny


 


 

NIE WYMAGAMY szczegółowej znajomości zagadnień z zakresu biochemii lub biotechnologii.
O przyjęciu decyduje rozmowa wstępna. Prosimu o bezpośredni kontakt z promotorem wybranego tematu magisterskiego.