login: Hasło:
logoAGH

Tematy prac magisterskich

Katedra Biochemii i Neurobiologii

 

 

UWAGA: Informujemy, że z powodu dużego zainteresowania tematami magisterskimi dnia 15 maja 2017 (poniedziałek) w sali 131 (bud. H-B3/B4) o godz. 9:30 zostaje zorganizowane spotkanie z osobami zainteresowanymi.

 

 

 

Proponowane tematy prac magisterskich do realizacji w roku akademickim 2017/2018:


1. Analiza aktywności kompleksu V fosforylacji oksydacyjnej w hipokampie mózgu szczura w uzależnieniu od morfiny. (prof. dr hab. Jerzy Silberring) - temat zajęty

 

2. Analiza dopaminy w centralnym układzie nerwowym technikami obrazowania powierzchni za pomocą spektrometrii mas (IMS). (dr Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat zajęty

 

3. Analiza GABA w centralnym układzie nerwowym technikami obrazowania powierzchni za pomocą spektrometrii mas (IMS). (dr Anna Bodzoń-Kułakowska) - temat zajęty

 

4. Identyfikacja markerów krwi z żyły wrotnej biorących udział w tworzeniu przerzutów raka żołądka do wątroby. (dr Anna Drabik) - temat wolny

 

5. Oznaczenie białek charakterystycznych dla tkanki raka żołądka metodą 2DnanoLC-MS/MS. (dr Anna Drabik) - temat zajęty

 

6. Analiza nośników pisma techniką spektrometrii mas z jonizacją plazmą niskotemperaturową. (dr hab. Tomasz Łojewski) - temat wolny

 

7. Wykorzystanie nowej techniki badania światłotrwałości materiałów w ocenie jakości wydruków komputerowych. (dr hab. Tomasz Łojewski) - temat wolny

 

8. Optymalizacja syntezy RF9 na nośniku stałym z zastosowaniem strategii Fmoc. (dr Przemysław Mielczarek) - temat zajęty

 

9. Optymalizacja metod znakowania fibroblastów na potrzeby badań proteomicznych. (dr inż. Joanna Ner-Kluza) - temat zajęty

 

10. Ewaluacja nowej konstrukcji źródła jonów do analizy związków organicznych. (dr hab. Marek Smoluch) - temat zajęty

 

11. Analiza aktywności proteazy NS3 wirusa ZIKA w komórkach fibroblastów ludzkich. (dr hab. Piotr Suder) - temat zajęty

 


 

NIE WYMAGAMY szczegółowej znajomości zagadnień z zakresu biochemii lub biotechnologii.
O przyjęciu decyduje rozmowa wstępna. Prosimu o bezpośredni kontakt z promotorem wybranego tematu magisterskiego.