login: Hasło:
logoAGH

Tematy prac magisterskich

Katedra Biochemii i Neurobiologii

 

 

UWAGA: Informujemy, że z powodu dużego zainteresowania tematami magisterskimi dnia 5 kwietnia 2018 (czwartek) w sali 131 (bud. H-B3/B4) o godz. 10:00 zostaje zorganizowane spotkanie z osobami zainteresowanymi.

 

 

Proponowane tematy prac magisterskich do realizacji w roku akademickim 2018/2019:


1. Badanie poziomu ekspresji białka Iriziny u pacjentów z rakiem żołądka. (Anna Drabik) - temat zajęty

 

2. Badanie roli białka KIF67 w procesie kancerogenzy. (Anna Drabik) - temat zajęty

 

3. Wykorzystanie techniki wielokrotnego znakowania izotopowego (znaczniki typu iTRAQ) do porównawczej analizy ilościowej białek. (dr hab. Piotr Suder) - temat zajęty

 

4. Wykorzystanie chromatograficznej techniki IMAC (immobilized metal affinity tag) do badań interakcji białek. (dr hab. Piotr Suder) - temat zajęty


5. Spektrometria mas w analizie kannabinoidów (dr hab. Marek Smoluch)  - temat zajęty


6. Spektrometria mas jako narzędzie analityczne w kryminalistyce (dr hab. Marek Smoluch) - temat zajęty

 

7. Elektrochemiczna symulacja fazy II metabolizmu paracetamolu (dr Przemysław Mielczarek) - temat zajęty

 

8. Optymalizacja deprotekcji argnininy podczas syntezy na nośniku stałym (dr Przemysław Mielczarek) - temat zajęty

 

9. Optymalizacja separacji peptydów do analizy proteomicznej z zastosowaniem złoża HPG-ALD (dr inż. Joanna Ner-Kluza) - temat zajęty


 


 

NIE WYMAGAMY szczegółowej znajomości zagadnień z zakresu biochemii lub biotechnologii.
O przyjęciu decyduje rozmowa wstępna. Prosimu o bezpośredni kontakt z promotorem wybranego tematu magisterskiego.