login: Hasło:
logoAGH

Podstawy biologii z genetyką

2019-01-25

Szanowni Państwo

Termin poprawy kolokwium końcowego z laboratoriów JEDYNIE dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną, ustaliłem na 28.01.2019 (poniedziałek) o godzinie 10:00 w pomieszczeniach naszej Katedry (budynek B4, sala 131). Jeśli któraś z osób, które nie zaliczyły, nie będzie w stanie uczestniczyć w podanym dniu, miejscu i godzinie, proszę o indywidualny kontakt mailowy.

Z poważaniem:

 

Piotr Suder

 

 

 

Szanowni Państwo

Oceny z laboratoriów są właśnie wpisywane do Wirtualnego Dziekanatu. Natomiast tutaj mogą Państwo pobrać kompletną tabelę z wszystkimi wynikami dotyczącymi laboratoriów, włącznie z ocenami uzyskanymi podczas kolokwium końcowego. TU TABELA

Skróty:

OC LAB1 - ocena uzyskana z kolokwiów wstępnych (liczona z wagą 60% do oceny końcowej z laboratoriów)

KOL1 - ocena pytania numer 1 z kolokwium końcowego (LIZOZYM)

KOL2 - ocena pytania numer 2 z kolokwium końcowego (FOTOSYNTEZA)

KOL3 - ocena pytania numer 3 z kolokwium końcowego (KREW)

KOL4 - ocena pytania numer 4 z kolokwium końcowego (CUKRY)

KOL5 - ocena pytania numer 1 z kolokwium końcowego (DNA)

KOL OK - uśredniona ocena końcowa z kolokwium końcowego (liczona z wagą 40% do oceny końcowej z laboratoriów)

OC LAB - końcowa ocena z laboratoriów

 

pozdrawiam:

 

Piotr Suder

 

 

2019.01.11

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin odrabiania laboratoriów "Rozdział barwników fotosyntetycznych przy pomocy TLC i RP-HPLC" (ćwiczenie FOTO) z kursu Podstawy biologii z genetyką odbędzie się dnia 15 stycznia (wtorek) o godz. 9:00 w sali 131, bud H-B3/B4. Osoby zainteresowane odrabianiem zajęć proszone są o wcześniejszy kontakt z osobą prowadzącą ćwiczenia (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl).

 

 

2018.12.11

Niniejszym informuję, że laboratoria "KREW", dnia 18.12.2018 (w następnym tygodniu) dla grupy CZWARTEJ rozpoczną się o godzinie 9:45.

 

 

2018.11.17

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w organizacji działania naszych pracowni, ponizej przesyłam niewielkie zmiany związane z harmonogramem laboratoriów w ramach kursu: "Biologia z genetyką".

Żeby pobrać nowy harmonogram kliknij w link

 

 

 

 

W związku z dniem wolnym 12 listopada 2018, nowy termin zajęć DNA dla grupy 3 ustalono na 19 listopada, poniedziałek godz. 12:00, sala 131.

 

2018.10.04

Informacja o rozkładzie laboratoriów dla Studentów Inżynierii Biomedycznej w roku akad. 2018-2019, kliknij tutaj

Numer pojawiający sie za akronimem zajęć laboratoryjnych jest numerem grupy identycznej jak w przypadku laboratoriów z Chemii.


 

Regulamin kursu:


1) Obecność obowiązkowa.


2) Do uzyskania zaliczenia kursu niezbędne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie testu końcowego.


3) Nieobecność na jednych zajęciach powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej (zero punktów) z tego ćwiczenia.


4) Nieobecność na dwóch ćwiczeniach powoduje brak możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń, brak możliwości przystąpienia do egzaminu i, w efekcie, uzyskanie oceny niedostatecznej z kursu.


5) Istnieje możliwość odrobienia JEDNEGO ćwiczenia w terminie dodatkowym, na końcu semestru, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego zwolnienia lekarskiego.


6) Nie można odrobić ćwiczenia na innej grupie ćwiczeniowej.


7) Każde ćwiczenie rozpoczyna się kolokwium z zakresu materiału podanego w instrukcji ćwiczenia (Rozdział: „Materiał do samodzielnego przygotowania”)


8) Zaliczenie testu wstępnego (wymagane co najmniej 50% punktów) nie zwalnia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Asystent ma prawo wyprosić studenta podczas trwania zajęć nawet, gdy ten zaliczy test wstępny. W takim przypadku student otrzymuje zero punktów.


9) Student, który nie zaliczy kolokwium wstępnego otrzymuje zero punktów i ma prawo ćwiczenie poprawić w dodatkowym terminie, gdy nie wyczerpał jeszcze limitu z pkt 5 niniejszego regulaminu. W przypadku zaliczenia ćwiczenia w dodatkowym terminie otrzymaną ilość punktów dzieli się na dwa.


10) O chęci odrabiania/poprawiania ćwiczeń należy poinformować asystenta osobiście lub emailem z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.


11) Wymagania do zaliczenia:


Laboratoria:
- średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów wstępnych przed każdym ćwiczeniem oraz oceny z testu końcowego.
- waga testu końcowego – 40%.
- test końcowy MUSI być zaliczony.

Ocena końcowa :
- ocena z wykładu z wagą 0,55
- ocena z laboratorium z wagą 0,45